هنرکارت بنیان ایرانیان

بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت هنرکارت بنیان ایرانیان جهت ارتقا سلامت دهان و دندان و کاهش هزینه ها و رفاه پرسنل و اعضا شرکت هنرکارت با شرکت تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد که دارای 350 مرکز دندانپزشکی (تخصصی و عمومی) در داخل کشور می باشد،انعقاد قرارداد همکاری نموده است. لذا کلیه اعضا و پرسنل محترم هنرکارت میتوانند کلیه طرح های دندانپزشکی نقره ای (50 درصد پوشش) ذیل را با تخفیف ویژه خریداری نمایند.

طرح ها به صورت انفرادی و یا یک واحد خانواده ارائه می گردد و در صورت خرید پوشش طرح خانواده هریک از اعضا خانواده به تنهایی یا کل اعضا خانواده(مجموعاً) می توانند تا سقف خدمات دندانپزشکی خریداری شده استفاده نمایند.

 

کد تخفیف جهت خرید طرح های 50% پوشش دندانپزشکی : honarcard

طرح دندانپزشکی دندونت 10 میلیونی با پوشش۵۰درصد

1,330,000 تومان
نوع طرح :  نقره ای انفرادی 1
سهم پرداختی :  50درصد
سقف خدمات :  10 میلیون تومان
مدت اعتبار :  یک سال
 

طرح دندانپزشکی دندونت 20 میلیونی با پوشش۵۰درصد

1,930,000 تومان
نوع طرح :  نقره ای انفرادی 2
سهم پرداختی :  50درصد
سقف خدمات :  20 میلیون تومان
مدت اعتبار :  یک سال
 

طرح دندانپزشکی دندونت 30میلیونی با پوشش۵۰درصد

2,930,000 تومان
نوع طرح :  نقره ای خانواده 1
سهم پرداختی :  50درصد
سقف خدمات :  30میلیون تومان
مدت اعتبار :  یک سال

طرح دندانپزشکی دندونت 40 میلیونی با پوشش۵۰درصد

3,930,000 تومان
نوع طرح :  نقره ای خانواده 2
سهم پرداختی :  50درصد
سقف خدمات :  40 میلیون تومان
مدت اعتبار :  یک سال
 
سبد خرید
خانه
فروشگاه