• دارای تندیس طلایی از جـشنواره مـلی صنعـت سـلامت مـحور 
  • تنها نماینده انحصاری ساجد سوئیس در کشور جمهوری اسلامی ایـران
  • دارای تنــــدیس کــــارآفـــرین بـــرتـــر از همایش ملی کارآفرینان مسئولیت پذیر

مراکز دندانپزشکی در کل کشور

دندونت شبکه اجتماعی اختصاصی سلامت محور

اپلیکیشن اختصاصی دندونت با امکانات فراوان خود ارائه دهنده خدمات گستره ای در حوزه سلامت به آحاد جامعه می باشد.کلیه اعضا پس از عضو شدن در این نرم افزار هرکدام به صورت مجزا صفحه ای اختصاصی در اختیار خواهند داشت که امکان استفاده از کلیه خدمات باشگاه مشتریان از جمله خدمات مشاوره ، معاینه ، چکاپ و درمان های مورد نیاز دندانپزشکی با بالا ترین کیفیت در سطح کشور قابل اجرا خواهد بود.