باشگاه مشتریان بیمه کوثر

kosaar bimeh 1000 way2pay 97 11 16 1

بدینوسیله به اطلاع می رساند بیمه کوثر جهت ارتقا سلامت دهان و دندان و کاهش هزینه ها و رفاه پرسنل و اعضا بیمه کوثر با شرکت تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد که دارای 250مرکز دندانپزشکی (تخصصی و عمومی) در داخل کشور می باشد، انعقاد قرارداد همکاری نموده است. لذا کلیه اعضا محترم بیمه کوثر میتوانند کلیه طرح های دندانپزشکی نقره ای (50 درصد پوشش) ذیل را خریداری نمایند.

طرح ها به صورت انفرادی و یا یک واحد خانواده ارائه می گردد و در صورت خرید پوشش طرح خانواده هریک از اعضا خانواده به تنهایی یا کل اعضا خانواده (مجموعاً) می توانند تا سقف خدمات دندانپزشکی خریداری شده استفاده نمایند.

کد تخفیف 10درصدی : kosar

طرح دندانپزشکی دندونت 20 میلیونی با پوشش۵۰درصد

1,930,000 تومان
نوع طرح :  نقره ای انفرادی 2
سهم پرداختی :  50درصد
سقف خدمات :  20 میلیون تومان
مدت اعتبار :  یک سال
 

طرح دندانپزشکی دندونت 30میلیونی با پوشش۵۰درصد

2,930,000 تومان
نوع طرح :  نقره ای خانواده 1
سهم پرداختی :  50درصد
سقف خدمات :  30میلیون تومان
مدت اعتبار :  یک سال

طرح دندانپزشکی دندونت 40 میلیونی با پوشش۵۰درصد

3,930,000 تومان
نوع طرح :  نقره ای خانواده 2
سهم پرداختی :  50درصد
سقف خدمات :  40 میلیون تومان
مدت اعتبار :  یک سال
 

طرح دندانپزشکی دندونت 10 میلیونی با پوشش۵۰درصد

1,330,000 تومان
نوع طرح :  نقره ای انفرادی 1
سهم پرداختی :  50درصد
سقف خدمات :  10 میلیون تومان
مدت اعتبار :  یک سال