تعرفه بخش معاینه و تشخیص
ردیفبخش معاینه وتشخیصتعرفه آزاد
(عمومی)
فرانشیز50%
101ویزیت وطرح درمان160,00080,000
102رادیوگرافی وپری اپیکال وبایت وینگ150,00075,000
تعرفه بخش جراحی فک و صورت
ردیفبخش جراحی فک و صورتتعرفه آزاد
(عمومی)
فرانشیز50%
201کشیدن دندان قدامی640,000320,000
202کشیدن دندان خلفی700,000350,000
203 کشیدن دندان عقل معمولی800,000400,000
204جراحی دندان ویاریشه نهفته درنسج نرم1,620,000810,000
205جراحی دندان ویاریشه نهفته درنسج سخت2,200,0001,100,000
206آلوئوپلاسی نیم فک1,940,000970,000
207عمیق کردن وستیبول نیم فک2,450,0001,225,000
208فرنکتومی900,000450,000
209تومور های کوچک ویاکیست های داخل2,000,0001,000,000
210باز کردن آبسه داخل دهان550,000275,000
211درمان درای ساکت هر جلسه540,000270,000
212بخیه500,000250,000
213اکسپوز کردن دندان1,800,000900,000
214آمپوتاسیون ریشه (هرجلسه)1,700,000850,000
215بیوپسی ازنسج نرم1,320,000660,000
216بیوپسی از نسج سخت1,570,000785,000

 

تعرفه بخش ترمیمی / پرکردن
ردیفبخش پرکردنیتعرفه آزاد
(عمومی)
فرانشیز50%
301پرکردن آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی1,040,000520,000
301پرکردن آمالگام دوسطحی 1,300,000650,000
303پرکردن آمالگام سه سطحی1,700,000850,000
304پرکردن کامپوزیت یک سطحی یاکلاس پنج1,240,000620,000
305پرکردن کامپوزیت دوسطحی یاکلاس سه1,700,000850,000
306پرکردن کامپوزیت سه سطحی یاکلاس چهار2,140,0001,070,000
307بیلدآپ تاج آمالگام2,200,0001,100,000
308بیلدآپ تاج کامپوزیت3,000,0001,500,000
309پین داخل عاج وکانال هرعدد640,000320,000
311کف بندی700,000350,000

 

تعرفه بخش عصب کشی / اندو
ردیفبخش عصب کشی (اندو)تعرفه آزاد
(عمومی)
فرانشیز50%
601پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی)940,000470,000
602عصب کشی یک کانال2,300,0001,150,000
603عصب کشی دوکانال2,700,0001,350,000
604عصب کشی سه کانال3,400,0001,700,000
605عصب کشی به ازای هرکانال اضافه1,000,000500,000
606عصب کشی یک کاناله دندان 7و82,400,0001,200,000
607عصب کشی دو کاناله دندان 7و82,800,0001,400,000
608عصب کشی سه کاناله دندان 7و83,600,0001,800,000
609عصب کشی به ازای هرکانال اضافه1,000,000500,000
613عصب کشی به ازای هرکانال اضافه1,000,000500,000
614درمان مجددتک کانال2,800,0001,400,000
615درمان مجدد دوکانال3,200,0001,600,000
616درمان مجددسه کانال3,900,0001,950,000
617عصب کشی به ازای هرکانال اضافه1,200,000600,000
618درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 7و82,900,0001,450,000
619درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 7و83,300,0001,650,000
620درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 7و84,000,0002,000,000
621عصب کشی به ازای هرکانال اضافه1,200,000600,000
626قطع نوک ریشه یااپیکواکتومی(دندان 1.2.3)2,200,0001,100,000
627قطع نوک ریشه یااپیکواکتومی(دندان 4.5) ریشه اول2,450,0001,225,000
628قطع نوک ریشه یااپیکواکتومی (دندان 6.7.8) ریشه اول2,650,0001,325,000
629اپکسوژنزیس هردندان1,600,000800,000
630اپکسیفیکیشن دندان دائمی (کل جلسات)1,800,000900,000
631درمان پرفوراسیون با MTA1,700,000850,000

 

تعرفه بخش ارتودنسی
بخش ارتودنسیتعرفه آزادپرداختی اعضا بنیان سلامت
ارتودنسی ثابت هر فک(با براکت معمولی)20,000,00014,000,000
ارتودنسی ثابت دو فک(با براکت معمولی)40,000,00028,000,000
ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارجی دهان15,000,0008,500,000
ارتودنسی متحرک دو فک همراه با وسیله خارجی دهان25,000,00017,000,000

 

تعرفه بخش لمینت
بخش خدمات لمینتتعرفه آزادپرداختی اعضا بنیان سلامت
لمینت سرامیکی ایمکس با هزینه لابراتوار8,000,0005,000,000
لمینت سرامیکی زیرکونیوم با هزینه لابراتوار6,500,0004,000,000

 

تعرفه بخش اطفال
ردیفبخش اطفالتعرفه آزاد
(عمومی)
فرانشیز50%
401کشیدن دندان قدلمی (شیری/دائمی)600,000300,000
402کشیدن دندان خلفی (شیری/دائمی)700,000350,000
403پالپوتومی دندان شیری1,500,000750,000
404فلوراید تراپی هرفک یابروساژهرفک660,000330,000
405فیشور سیلنت هردندان840,000420,000
406روکش استیل ضد زنگ s.s.c1,600,000800,000
407پرکردن آمالگام کلاس پنج یایک سطحی1,140,000570,000
408پرکردن آمالگام دوسطحی 1,400,000700,000
409پرکردن آمالگام سه سطحی1,840,000920,000
410پرکردن کامپوزیت یک سطحی 1,340,000670,000
411پرکردن کامپوزیت دوسطحی1,880,000940,000
412پرکردن کامپوزیت سه سطحی2,400,0001,200,000
413پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه2,700,0001,350,000
414پلاک فضانگهدارنده ثابت دوطرفه فک بالا.پایین3,400,0001,700,000
415فضا نگهدارمتحرک یک طرفه2,360,0001,180,000
416فضا نگهدارمتحرک دو طرفه فک بالا.پایین2,600,0001,300,000
417پالپکتومی دندان قدامی1,140,000570,000
418پالپکتومی دندان خلفی1,400,000700,000

 

تعرفه بخش پرو / بیماری های لثه
ردیفبخش پرو
(بیماری های لثه)
تعرفه آزاد
(عمومی)
فرانشیز50%
501جرمگیری یک فک 600,000300,000
502جرمگیری وبروساژ دوفک1,200,000600,000
503بروساژ یک فک 120,00060,000
504فلپ 1/4دهان2,600,0001,300,000
505فلپ1/6دهان2,100,0001,050,000
506پیوند لثه یک دندان4,300,0002,150,000
507افزایش طول تاج همراه بافلپ2,240,0001,120,000
508دیستال وج2,100,0001,050,000
509همی سکشن و قطع ریشه1,720,000860,000

 

تعرفه بخش پروتز
بخش پروتز (هزینه لابراتواربابیمار است)تعرفه آزاد
(عمومی)
فرانشیز50%
پروتز کامل فک بالا                                   8,600,0004,300,000
پروتز کامل فک پایین8,600,0004,300,000
پارسیل آکریلی فک بالابیش از 3دندان5,600,0002,800,000
پارسیل آکریلی فک پایین بیش از3دندان5,600,0002,800,000
پروتز پارسیل کروم کبالت فک بالا10,400,0005,200,000
پروتز پارسیل کروم کبالت فک پایین10,400,0005,200,000
فلیپرتا3 دندان فک بالا3,100,0001,550,000
فلیپرتا3 دندان فک پایین3,100,0001,550,000
ریلاین پروتز فک بالا2,100,0001,050,000
ریلاین پروتز فک پایین2,100,0001,050,000
نایت گارد2,000,0001,000,000
تعمیرپروتز کامل شکسته یک فک1,600,000800,000
روکشPFM3,300,0001,650,000
پروتز ثابت (پونتیک)PFM3,500,0001,750,000
روکش پرسلن بازیرکونیوم4,000,0002,000,000
پست ریختگی2,200,0001,100,000
پروتز ثابت(پونتیک) تمام پرسلن بازیرکونیوم2,800,0001,400,000
فایبرپست +پرکردن کامپوزیت هرواحد1,800,000900,000
درآوردن روکش قدیمی400,000200,000
چسباندن روکش قدیمی800,000400,000
خارج کردن بریج قدیمی540,000270,000
چسباندن بریج قدیمی1,080,000540,000
درآوردن پست یاپین قدیمی1,200,000600,000
اوردنچر متکی بر ایمپلنت هر فک (بدون هزینه ایمپلنت)32,000,00016,000,000

 

تعرفه بخش ایمپلنت
یک واحد ایمپلنت کره‌ای(CHAROM, MEGAGEN/EVIDENCE, BIOTEM, DENTIS)14,000,0009,000,000
یک واحد ایمپلنت کره‌ایMEGAGEN (ANYONE, ANYRATE)   16,000,00011,000,000
یک واحد ایمپلنت کره‌ایDIO     17,000,00012,000,000
یک واحد ایمپلنت آلمان ICX20,000,00014,000,000
یک واحد ایمپلنت سوئیس SIC   23,000,00017,000,000

 

تعرفه بخش بلیچینگ
بخش خدمات بلیچینگتعرفه آزادپرداختی اعضا بنیان سلامت
بلیچینگ هر فک(OFFICE)4,000,0002,000,000
بلیچینگ هر فک(HOME) با هزینه لابراتوار3,000,0001,500,000

 

تعرفه بخش کامپوزیت
بخش‌خدمات کامپوزیتتعرفه آزادپرداختی اعضا بنیان سلامت
کامپوزیت(ای پی اس، الترادنت آمریکا)3,000,0002,000,000
کامپوزیت:کردیا(آمریکا)، سارمکو(سوئیس)، کاریزما(آلمان)، توکویاماو جیانیال(ژاپن) 2,500,0001,500,000