بیمه دندانپزشکی انفرادی با پوشش 90% از هزینه های دندانپزشکی

در حال نمایش یک نتیجه

بیمه دندانپزشکی سرمد 40 میلیون تومانی با پوشش 90% دندان های سالم و 50% دندان های ناسالم

4,400,000 تومان
نوع طرح : بیمه دندانپزشکی سرمد 40 میلیون تومانی (انفرادی)
سقف پوشش : دندان های سالم 90% و دندان های ناسالم 50%
سقف خدمات : 20 میلیون تومان دندان های سالم و 20 میلیون دندان های ناسالم
مدت اعتبار :  یک سال