پوشش تا 90% هزینه‌های دندانپزشکی

برای اولین بار در ایران ارایه کارت تخفبف دندانپزشکی دندونت بصورت انفرادی و گروهی


۰۲۱۴۳۳۱۶ – ۰۲۱۸۸۴۷۳۰۰۱ ساعات جوابگویی از ۱۰ تا ۲۱

تماس تلفنی با ما ارتباط در واتساپ 1 ارتباط واتساپ 2

این مطب ها از مراکز دندانپزشکی دندونت در طرح دندانپزشکی می باشند

دندانپزشکی معلم


دکتر آرزو محمدی


دکتر سمیه پورفتح الله


دکتر نرگس بیات


دکتر وحید موتمنی طباطبایی


دکتر رضا پناهی


دکتر پیمان عباس نژاد


دکتر سودا سلماسی


دکتر زهرا نوروز زاده


دکتر سارا گل محمدی