با بیمه دندانپزشکی دندونت تا 90درصد پوشش در خدمات ایمپلنت،ارتودنسی ،بلیچینگ،کامپوزیت،لیمنت و خدمات درمانی دندانپزشکی تا سقف 100 میلیون تومان دریافت نمائید.