بیمه خدمات زیبایی انفرادی و خانواده

باتوجه به گرانی هزینه های دندانپزشکی در حوزه زیبایی این شرکت با همکاری دندانپزشکان طرف قرارداد خود و همچنین تجهیز لوازم مورد نیاز دندانپزشکان طرح خدمات زیبایی را به شرح جدول ذیل در دو طرح انفرادی و خانواده عرضه نموده که با عضویت در هریک از طرح های مذکور امکان استفاده و بهره برداری اعضا از خدمات مورد نیاز با حداقل هزینه میسر خواهدگردید.

شرایـط و مزایـای خـدمـات زیبایی

* طرح ها  به صورت انفرادی و خانواده  ارائه می گردد .

* حق اشتراک به صورت  نقدی در هنـگام صدور قرارداد عضویت دریافت می گـردد.

* کلیه اعضـاء مـی بایست فقط از مـراکز طـرف قـرارداد استفاده نمایند.  

* خدمات زیبایی شامل کامپوزیت ، لمینت ، بلیچینگ ، ایمپلنت و ارتودنسی میباشد.

 * عضو فقط می بایست طبق جدول فوق سهم هزینه خود را به دندانپزشکان پرداخت  نماید و مازاد آن به عنوان استفاده  از سقف اعتباری بر اساس طرح خریداری شده محاسبه و کسر می گردد.

* به منظور ارائه خدمات سریع و مطلـوب به کلیه اعضاء این امکان فراهم گردیده تا اعضـاء بتواننـد از طـریق نصب اپلیکیشن دندونت از کافه بازار   اقـدام به تعیین وقـت نموده . کلیه خدمات تعیین وقت از دندان پزشکان از طریق اپلیکیشن دندونت توسط کارشناسان این شرکت قابل پیگیری خواهد بود.

* کلیه اعضاء به محض خرید یکی از طرحها می توانند از خدمات بـاشگـاه مشتریـان(دندونت) در قالب خدمات تخفیفدار  بیمه ای ، زیبائی،  درمانی  پرستاری در منزل،  خدمات تخفیفدار رفاهی و فروشگاهی در 10000 مرکز طرف قرارداد و خدمات وام بدون بهـره دندانپزشکی  بصورت رایگان بهره مند شوند.

کارت تخفیف دندانپزشکی

لیست مراکز زیبایی در تهران

دندانپزشکی ارزان

لیست تعرفه خدمات زیبایی دندانپزشکی

کارت تخفیف دندانپزشکی

لیست مراکز زیبایی در شهرستانها