درخواست همکاری شرکت ها و موسسات

همانگونه که در بخش معرفی شرکت به استحضار رسید این شرکت با اخذ مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان و همچنین وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و با توجه به وجود سهامداران دندانپزشک با تجربه و متخصص خود آمادگی دارد تا درصورت تمایل دریافت خدمات دندانپزشکی به صورت گروهی و انفرادی با آن شرکت یا سازمان محترم نیز اقدام به انعقاد قرارداد نماید. بنابراین خواهشمند است درصورت تمایل به همکاری به جهت آشنائی بیشتر آن مدیریت محترم از چگونگی ارائه خدمات و نحوه انعقاد قرارداد همکاری، مراتب درخواست خود را در فرم زیر تکمیل نموده وبرای ما بفرستید تا در اولین فرصت کارشناسان این شرکت با آن سازمان/شرکت تماس حاصل نمایند.

شایان ذکر است شرکت های بیمه گر داخلی (کارآفرین،سرمد،میهن،آرمان)پشتوانه ارائه خدمات بیمه دندانپزشکی این شرکت با آن شرکت محترم خواهند بود.

این شرکت دارای اپلیکیشن اختصاصی بنام دندونت بوده که میتوانید برای آشنایی بیشتر از خدمات این شرکت وارد لینک مربوطه شوید.

لینک اپلیکیشن دندونت

جهت شروع همکاری،لطفا فرم زیر را تکمیل بفرمایید تا کارشناسان مجموعه برای پیگیری این درخواست با شما تماس داشته باشند.

بخش مربوطه بابت انعقاد قرارداد: 02188430790

جهت شروع همکاری ، لطفا این فرم را تکمیل بفرمائید تا کارشناسان مجموعه برای پیگیری این درخواست با شما تماس داشته باشند