تعرفه ویژه خدمات دندانپزشکی در سال 1402 طرح نقره ای دندونت با فرانشیز ۵۰ درصد

جدول تعرفه دندانپزشکی سال 1402

هزینه معاینه و تشخیص | هزینه جراحی فک و صورت

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه معاینه و تشخیص
-جراحی فک و صورت
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
ویزیت11859
رادیو گرافی پری اپتیکال9849
کشیدن دندان قدامی366183
کشیدن دندان خلفی417208
کشیدن دندان عقل456228
جراحی دندان ویا ریشه نهفته در نسج نرم983491
جراحی دندان ویا ریشه نهفته در نسج سخت1/374687
فرنکتومی554277
بازکردن آبسه داخل دهان332166
درمان درای ساکت340170
بیوبسی از بافت نرم831416
بیوپسی از بافت سخت993496
بخیه340170

هزینه پرکردن دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی ترمیمی | پرکردن دندانتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پرکردن با آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ)656328
پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ)823411
پرکردن با آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ)1/074537
بیلداپ با آمالگام1/434717
پرکردن با کامپوزیت یک سطحی ( همرنگ)782391
پرکردن با کامپوزیت دو سطحی ( همرنگ)1/069535
پرکردن با کامپوزیت سه سطحی ( همرنگ)1/346673
بیلد آپ با کامپوزیت {بازسازی کامل دندان)1/882941
پین داخل عاج کانال هر عدد400200
اسپیلینت داخل عاج و کانال هر عدد1/493746

هزینه عصب کشی دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل 50% نسبت به قیمت آزاد)
پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی)595298
عصب کشی یک کانال1/430715
عصب کشی دو کانال1/638819
عصب کشی سه کانال2/3281/164
به ازای هر کانال اضافه 595298
درمان مجدد یک کانال1/658829
درمان مجدد دو کانال1/960980
درمان مجدد سه کانال2/3801/190
اپکسوژنزیس هر دندان1/052526

هزینه جراحی لثه | هزینه پریو

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان جراحی لثه (پریو)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
جرمگیری و بروساژ دو فک (بزرگسلان)765382
بروساز هر فک6834
افزایش طول تاج همراه قلب1/408704
همی سکشن و قطع ریشه1/088544
دسیتال وچ1/309655
پیوند لثه یک دندان2/7001/350

هزینه پروتز دندان | هزینه دندان مصنوعی

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

پروتزهزینه لابراتوار که (بعهده مشتری)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پروتز کامل یک فک 9005/2802/640
پارسیل آکریلی یک فک بیش از 3 دندان7502/8001/400
پروتز پارسیل کروم کبالت1/6004/2402/120
ریلاین فک بالا500900450
ریلاین فک پایین500900450
تعمیر پروتز شکسته350900450
روکش PFM6002/1901/095
پست ریختگی2501/100550
روکش تمام پرسلن و یا زیر کونیوم9502/5841/292
چسباندن روکش های قدیمی 0491246

هزینه بخش اطفال

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکیدرمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
کشیدن دندان قدامی(شیری/دایمی)374187
کشیدن دندان خلفی(شیری/دایمی)435218
پالپوتومی شیری942471
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک420210
فبیشور سیلتت هر دندان530265
روکش الستیل ضد زنگ (s.s..c)1/000500
jترمیم آمالگام کلاس 5 یک سطحی717359
ترمیم آمالگام دو سطحی889445
ترمیم آمالگام سه سطحی1/158579
ترمیم کامپوزیت یک سطحی843422
ترمیم کامپوزیت دو سطحی1/193597
ترمیم کامپوزیت سه سطحی1/513756
پالپکتومی قدامی711355
پالپکتومی خلفی881440

تعرفه خدمات ایمپلنت در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد در سال 1401

توجه: قیمت ها به تومان می باشد

نوع ایمپلنتکشور سازندهتعرفه آزاد خدمات ایمپلنت در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد در سال 1402
مبلغ قابل پرداخت اعضای دندونت به دندانپزشکان برای هر واحد کامل ایمپلنت
(قیمت ها به تومان می باشد)
DPI IMPLANTایرانی8/000/0005/500/000
SICسوییسی20/000/00015/000/000
DIO IMPLANT کره13/000/0009/000/000
DENTIS IMPLANT کره11/000/0007/000/000

تبصره1 : مبـالغ پرداختی بیمار در انواع ایمپلنت بـدون در نظـر گـرفتن جراحی هـای خاص(از قبیل جـراحی سینوس لیفت،پیونـد لثه،پـودر استخوان(پیوند استخوان)) قبل از ایمپلنت می باشد.بدیهی است درمان های فوق الذکر به عهده ی بیمار و به صورت توافقی با پزشک معالج انجام خواهد شد.

تبصره2: مبالغ پرداختی بیمار،صرفا جهت پایه (فیکسچر) و پروتز PFM همان پایه می باشد و در صورت نیاز بیمار به روکش زیرکونیوم مبلغ 700 هزارتومان به مبالغ پرداختی عضو به دندانپزشک اضافه خواهد شد.

تبصره3: با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.

نرخ و شرایط خدمات زیبایی(لمینت/بلیچینگ) در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد(1402)

توجه:قیمت ها به تومان درج شده است

نوع محصولنوع برند(لمینت ، بلیچینگ)قیمت تعرفه آزاد
(هرواحد)
قیمت ها به تومان درج شده است.
مبلغ قابل پرداخت اعضا به دندانپزشکان طرف قرارداد بنیان سلامت برای هر واحد
(قیمت ها به تومان می باشد)
لمینتلمینت سرامیکی ایمکس با هزینه لابراتوار6/500/0004/000/000
لمینتلمینت سرامیکی زیرکونیوم با هزینه لابراتوار5/000/0003/000/000
بلیچینگبیلیچینگ هـر فک (office)
3/000/0001/500/000
بلیچینگبیلیچنگ هر فک (home) به همراه هزینه لابراتور
2/000/0001/000/000

تبصره 1 : در موارد اعلامی  فوق هزینه جرمگیری در قیمت اعلام شده لحاظ نشده و در صورت نیاز، هزینه جرم گیری جداگانه محاسبه و توسط عضو به دندانپزشک پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 :  با توجه به نوسانات قیمت موادهرگونه تغییر در قیمت ها در طول دوره عضویت به صورت هر چهار ماه یکبار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد فنی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد شد.   

نرخ و شرایط خدمات زیبایی(کامپوزیت) در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد(1402)

توجه:قیمت ها به تومان درج شده است

نوع محصولنوع برند(کامپوزیت)قیمت تعرفه آزاد برای
هرواحد
(قیمت ها به تومان می باشد.)
مبلغ قابل پرداخت اعضا به دندانپزشکان طرف قرارداد بنیان سلامت برای هر واحد
(قیمت ها به تومان می باشد)
ونیر کامپوزیت ای پی اس و الترادنت آمریکا2/500/0001/800/000
ونیر کامپوزیتسارمکو (سوئیس)، کاریزما (آلمان) ، توکویاما و جیانیال (ژاپن) گردیا (آمریکا)2/000/0001/200/000

تبصره 1 : در موارد اعلامی  فوق هزینه جرمگیری در قیمت اعلام شده لحاظ نشده و در صورت نیاز، هزینه جرم گیری جداگانه محاسبه و توسط عضو به دندانپزشک پرداخت خواهد شد.

تبصره  2: با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.

نرخ وشرایط خدمات زیبایی (ارتودنسی) در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد(سال 1402)

توجه:قیمت ها به تومان درج شده است

نوع خدمات ارتودنسیقیمت تعرفه آزاد
(مبالغ به تومان می باشد)
قیمت پرداختی اعضا به مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت
(مبالغ به تومان می باشد)
توضیحات
ارتودنسی ثابت هر فک (با براکت معمولی)15/000/0009/000/000ریتینر آخر کار محاسبه می گردد
ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارجی دهان10/000/0005/000/000سنین زیر 14 سال بستگی به رشد فک می باشد

تبصره : با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.

کلیه حق و حقوق این وب سایت متعلق به دندونت می باشد. 1390-1400