تعرفه ویژه خدمات دندانپزشکی در سال ۱۴۰۱ طرح نقره ای دندونت با فرانشیز ۵۰ درصد

جدول تعرفه دندانپزشکی سال 1401

هزینه معاینه و تشخیص | هزینه جراحی فک و صورت

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه معاینه و تشخیص
-جراحی فک و صورت
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
ویزیت10050
رادیو گرافی پری اپتیکال9648
کشیدن دندان قدامی370185
کشیدن دندان خلفی420210
کشیدن دندان عقل442221
جراحی دندان ویا ریشه نهفته در نسج نرم980490
جراحی دندان ویا ریشه نهفته در نسج سخت1380690
فرنکتومی554277
بازکردن آبسه داخل دهان332166
درمان درای ساکت228114
بیوبسی از بافت نرم640320
بیوپسی از بافت سخت890320
بخیه254127

هزینه پرکردن دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی ترمیمی | پرکردن دندانتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پرکردن با آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ)600300
پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ)680340
پرکردن با آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ)840420
بیلد آپ با آمالگام {بازسازی کامل دندان)980490
پرکردن با کامپوزیت یک سطحی ( همرنگ)660330
پرکردن با کامپوزیت دو سطحی ( همرنگ)800400
پرکردن با کامپوزیت سه سطحی ( همرنگ)960480
بیلد آپ با کامپوزیت {بازسازی کامل دندان)1180590
پین داخل عاج کانال هر عدد230115
اسپیلنت کامپوزیت هر دندان126630

هزینه عصب کشی دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل 50% نسبت به قیمت آزاد)
پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی)416208
عصب کشی یک کانال1000500
عصب کشی دو کانال1380690
عصب کشی سه کانال1900950
به ازای هر کانال اضافه 600300
درمان مجدد یک کانال1190595
درمان مجدد دو کانال1730865
درمان مجدد سه کانال21001050
اپکسوژنزیس هر دندان816408

هزینه جراحی لثه | هزینه پریو

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان جراحی لثه (پریو)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
جرمگیری و بروساژ دو فک (بزرگسلان)660330
بروساز هر فک6030
افزایش طول تاج همراه قلب870435
همی سکشن و قطع ریشه850425
دسیتال وچ534267
پیوند لثه یک دندان1470735

هزینه پروتز دندان | هزینه دندان مصنوعی

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

پروتزهزینه لابراتوار که (بعهده مشتری)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پروتز کامل یک فک 80042002200
پارسیل آکریلی یک فک بیش از 3 دندان60020001000
پروتز پارسیل کروم کبالت150038001900
ریلاین فک بالا300370185
ریلاین فک پایین300400200
تعمیر پروتز شکسته200380190
روکش PFM2501900950
پست ریختگی1501000500
روکش تمام پرسلن و یا زیر کونیوم60021001050
چسباندن روکش های قدیمی 0270135

هزینه بخش اطفال

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکیدرمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
کشیدن دندان قدامی(شیری/دایمی)284142
کشیدن دندان خلفی(شیری/دایمی)356178
پالپوتومی شیری594297
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک356178
فبیشور سیلتت هر دندان458229
روکش الستیل ضد زنگ (s.s..c)986493
jترمیم آمالگام کلاس 5 یک سطحی578289
ترمیم آمالگام دو سطحی680340
ترمیم آمالگام سه سطحی872436
ترمیم کامپوزیت یک سطحی642321
ترمیم کامپوزیت دو سطحی800400
ترمیم کامپوزیت سه سطحی928464
پالپکتومی قدامی560280
پالپکتومی خلفی714357

تعرفه خدمات ایمپلنت در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد در سال 1401

توجه: قیمت ها به تومان می باشد

نوع ایمپلنتکشور سازندهتعرفه خدمات ایمپلنت در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد در سال 1401مبلغ قابل پرداخت اعضای دندونت به دندانپزشکان برای هر واحد ایمپلنت
(قیمت ها به تومان می باشد)
SIC IMPLANT سوئیس15/000/00011/000/000
ICX IMPLANTآلمان14/000/00010/000/000
MEGAGENE
(ANYRATE)
MPLANT
کره13/000/0009/000/000
MEGAGENE
(ANYONE)
IMPLANT
کره13/000/0009/000/000
DIO IMPLANT کره11/000/0007/500/000
DENTIS IMPLANT کره10/000/0007/000/000
BIOTEM IMPLANT کره10/000/0007/000/000
CHAROM IMPLANT کره10/000/0007/000/000
MEGAGEN
(EVIDENCE)
IMPLANT
کره10/000/0007/000/000

تبصره1 : مبـالغ پرداختی بیمار در انواع ایمپلنت بـدون در نظـر گـرفتن جراحی هـای خاص(از قبیل جـراحی سینوس لیفت،پیونـد لثه،پـودر استخوان(پیوند استخوان)) قبل از ایمپلنت می باشد.بدیهی است درمان های فوق الذکر به عهده ی بیمار و به صورت توافقی با پزشک معالج انجام خواهد شد.

تبصره2: مبالغ پرداختی بیمار،صرفا جهت پایه (فیکسچر) و پروتز PFM همان پایه می باشد و در صورت نیاز بیمار به روکش زیرکونیوم مبلغ 700 هزارتومان به مبالغ پرداختی عضو به دندانپزشک اضافه خواهد شد.

تبصره3: با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.

نوع محصولنوع برند(لمینت ، بلیچینگ)قیمت تعرفه آزاد
(هرواحد)
قیمت ها به تومان درج شده است.
مبلغ قابل پرداخت اعضا به دندانپزشکان طرف قرارداد بنیان سلامت برای هر واحد
(قیمت ها به تومان می باشد)
لمینتلمینت سرامیکی ایمکس با هزینه لابراتوار5/000/0003/500/000
لمینتلمینت سرامیکی زیرکونیوم با هزینه لابراتوار4/500/0003/000/000
بلیچینگبیلیچینگ هـر فک (office)
2/500/0001/500/000
بلیچینگبیلیچنگ هر فک (home) به همراه هزینه لابراتور
1/700/0001/000/000

تبصره 1 : در موارد اعلامی  فوق هزینه جرمگیری در قیمت اعلام شده لحاظ نشده و در صورت نیاز، هزینه جرم گیری جداگانه محاسبه و توسط عضو به دندانپزشک پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 :  با توجه به نوسانات قیمت موادهرگونه تغییر در قیمت ها در طول دوره عضویت به صورت هر چهار ماه یکبار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد فنی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد شد.   

نرخ و شرایط خدمات زیبایی(کامپوزیت) در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد(1401)

توجه:قیمت ها به تومان درج شده است

نوع محصولنوع برند(کامپوزیت)قیمت تعرفه آزاد برای
هرواحد
(قیمت ها به تومان می باشد.)
مبلغ قابل پرداخت اعضا به دندانپزشکان طرف قرارداد بنیان سلامت برای هر واحد
(قیمت ها به تومان می باشد)
ونیر کامپوزیت ای پی اس و الترادنت آمریکا2/500/0001/400/000
ونیر کامپوزیتسارمکو (سوئیس)، کاریزما (آلمان) ، توکویاما و جیانیال (ژاپن) گردیا (آمریکا)2/000/0001/100/000

تبصره 1 : در موارد اعلامی  فوق هزینه جرمگیری در قیمت اعلام شده لحاظ نشده و در صورت نیاز، هزینه جرم گیری جداگانه محاسبه و توسط عضو به دندانپزشک پرداخت خواهد شد.

تبصره  2: با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.

نرخ وشرایط خدمات زیبایی (ارتودنسی) در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد(سال 1401)

توجه:قیمت ها به تومان درج شده است

نوع خدمات ارتودنسیقیمت تعرفه آزاد
(مبالغ به تومان می باشد)
قیمت پرداختی اعضا به مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت
(مبالغ به تومان می باشد)
توضیحات
ارتودنسی ثابت هر فک (با براکت معمولی)14/000/0007/000/000ریتینر آخر کار محاسبه می گردد
ارتودنسی ثابت دو فک (با براکت معمولی)28/000/00014/000/000ریتینر آخر کار محاسبه می گردد
ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارجی دهان9/000/0004/500/000سنین زیر 14 سال بستگی به رشد فک می باشد
ارتودنسی متحرک دو فک همراه با وسیله خارجی دهان18/000/0009/000/000سنین زیر 14 سال بستگی به رشد فک می باشد
ارتودنسی هر فک (شفاف)22/000/00011/000/000ریتینر آخر کار محاسبه می گردد
ارتودنسی دو فک (شفاف)44/000/00022/000/000ریتینر آخر کار محاسبه می گردد

تبصره : با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.

کلیه حق و حقوق این وب سایت متعلق به دندونت می باشد. 1390-1400