تعرفه دندانپزشکی سال 1400

تعرفه دندانپزشکی سال 1400

تعرفه دندانپزشکی سال 1400

جدول تعرفه دندانپزشکی سال 1400

هزینه معاینه و تشخیص | هزینه جراحی فک و صورت

تعرفه معاینه و تشخیص
-جراحی فک و صورت
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
ویزیت656/532
رادیو گرافی پری اپتیکال50525
رادیو گرافی بایت وینک50525
کشیدن دندان قدامی21421/4107
کشیدن دندان خلفی27027135
کشیدن دندان عقل31631/6158
جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج نرم۵۴۴۵۴/۴۲۷۲
جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج سخت۸۷۶۸۷/۶۴۳۸
تومورهای کوچک داخلی استخوانی۷۳۶۷۳/۶۳۶۸
فرنکتومی۳۸۰۳۸۰۱۹۰
بازکردن آبسه داخل دهان۱۶۲۱۶/۲۸۱
درمان درای ساکت۱۰۲۱۰۵۱
بیوبسی از بافت نرم۴۲۸۴۲/۸۲۱۴
بیوپسی از بافت سخت۶۴۶ ۶۴/۶۳۲۳
بخیه۹۶۹/۶۴۸

هزینه پرکردن دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی ترمیمی | پرکردن دندانتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پرکردن با آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ)41241206
پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ)49649/6248
پرکردن با آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ)54054270
بیلد آپ با آمالگام {بازسازی کامل دندان)61261/2306
پرکردن با کامپوزیت یک سطحی ( همرنگ)44646/6233
پرکردن با کامپوزیت دو سطحی ( همرنگ)53453/4267
پرکردن با کامپوزیت سه سطحی ( همرنگ)58658/6293
بیلد آپ تاج کامپوزیت66466/4332
پین داخل عاج کانال هر عدد888/844
اسپیلنت کامپوزیت هر دندان16616/683

هزینه عصب کشی دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل 10% نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل 50% قیمت آزاد)
پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی)22022110
عصب کشی یک کانال56456282
عصب کشی دو کانال84484422
عصب کشی سه کانال1184118592
عصب کشی چهار کانال1342134671
درمان مجدد یک کانال65265326
درمان مجدد دو کانال98498492
درمان مجدد سه کانال1408140704
درمان مجدد چهار کانال1616161808
اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دایمی90690453
اپکسوژنزیس هر دندان50050250

هزینه جراحی لثه | هزینه پریو

تعرفه دندانپزشکی درمان جراحی لثه (پریو)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
( 50%تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
جرمگیری کامل دو فک (بزرگسلان)34434/4172
بروساز هر فک40420
افزایش طول تاج همراه فلپ58458/4292
همی سکشن و قطع ریشه60460/4302
دسیتال وچ400200200
فلپ نیم فک 939/346
فلپ 1/6 دهان77677/638
پیوند لثه یک دندان91291/2456

هزینه پروتز دندان | هزینه دندان مصنوعی

پروتزتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
دست دندان60006003000
نیم دست دندان34003401700
پلاک کروم کبالت هر فک40004002000
پارسیل اکریلی تا 5 دندان1320132660
به ازائ هر دندان اضافه1340134670
ریلاین هر فک56056280
ریبیس هر فک76276381
تعمیر پروتز شکسته45045225
پروتز ثابت pfm هر واحد دندان پایه (روکش)1424142712
پست ریختگی76076380
روکش تمام پرسلن و یا زیر کونیوم1800180900
چسباندن روکش های قدیمی 95295476

هزینه بخش اطفال

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکیدرمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
کشیدن دندان قدامی(شیری/دایمی)1631681
کشیدن دندان خلفی(شیری/دایمی)21021105
پالپوتومی شیری23223116
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک1861893
فیشور سیلنت هر دندان29029145
روکش الستیل ضد زنگ (s.s..c)59259296
ترمیم آمالگام کلاس 5 یک سطحی47047235
ترمیم آمالگام دو سطحی56256281
ترمیم آمالگام سه سطحی61261306
ترمیم کامپوزیت یک سطحی51051255
ترمیم کامپوزیت دو سطحی58058290
ترمیم کامپوزیت سه سطحی63863319
فضای نگه دارنده دوطرفه1268126634
پالپکتومی قدامی32632163
پالپکتومی خلفی45045225

هزینه ارتودنسی و هزینه ایمپلنت

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی ارتودنسی و ایمپلنتتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار با کارت دندونت (به هزار تومان)
ارتودنسی یک فک همراه با وسیله خارجی دهانیبعلت عدم پوشش شرکتهای بیمه ای قیمت آزاد متغییر هست26۰۰
ارتودنسی ثابت یک فک (بدن نیاز بجراحی فک همرا با نگه دارندهبعلت عدم پوشش شرکتهای بیمه ای قیمت آزاد متغییر هست4200
ارتودنسی ثابت دو فک (بدن نیاز به جراحی فک همراه با نگه دارنده متحرک)بعلت عدم پوشش شرکتهای بیمه ای قیمت آزاد متغییر هست۹۶۰۰
ایمپلنت درجه یک کره ای هر واحد
بعلت عدم پوشش شرکتهای بیمه ای قیمت آزاد متغییر هست4800

تعرفه دندان پزشکی

تعرفه دندانپزشکی

کلیه حق و حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بنیان سلامت است. 1390-1400