تعرفه خدمات دندانپزشکی سال 1401

تعرفه ویژه خدمات دندانپزشکی در سال 1401

طرح طلائی دندونت با فرانشیز 30 درصد

تعرفه ویژه خدمات دندانپزشکی در سال 1401

طرح نقره ای دندونت با فرانشیز 50 درصد

کلیه حق و حقوق این وب سایت متعلق به دندونت می باشد. 1390-1400